De vereniging

Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Kerkrade is opgericht op 1 oktober 1921 en daarmee het oudste Fluit- en Tamboerkorps van Nederland. Wilhelmina heeft in haar bestaan al vele successen gekend, waaronder het Nederlands Kampioenschap en de titel Deutschlandmeister.

Muziek
Wilhelmina musiceert op het hoogste niveau (eerste divisie) van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) die wederom aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Buiten het spelen van marsen wordt ook regelmatig deelgenomen aan festivals en concerten, waardoor Wilhelmina een gevarieerd mars- en concertprogramma heeft.

De vereniging
De vereniging bestaat uit het korps (spelende leden) en de commissie Facilitairing & Ondersteuning en telt in totaal ca. 35 leden. Het korps bestaat uit fluitisten (piccolo’s en dwarsfluiten), tamboeren (snare, tom’s, bass, cymbals), melodisch slagwerk (lyra en marimba), vaandeldragers en tamboer-maitre.
De commissie F&O bestaat uit mensen die zich inzetten voor de financiële basis, de organisatie van en ondersteuning bij evenementen die de vereniging ten goede komen en ondersteund het korps met raad en daad.

Organisatie
Het korps wordt muzikaal geleid door de dirigent, slagwerkinstructeur, tamboer-maitre en muziekcommissie. Ook heeft het korps een jeugdvertegenwoordiging, die zorgen voor inspraak en activiteiten voor de jeugd. De vereniging heeft een bestuur met vertegenwoordiging uit korps en commissie.

Toon_deckers Dirigent – Toon Deckers
Toon is sinds juni 2012 onze dirigent. Hij is al sinds zijn 6e bezig met muziek, voornamelijk op saxofoon. Muziek is duidelijk zijn passie. Toon heeft in het verleden in diverse dans en blaasorkesten gespeeld, waaronder de Wurmtaler Musikanten, waarvan hij 2 jaar muzikaal leider is geweest. Als voorzitter van de werkgroep Mars- en Showwedstrijden is Toon direct betrokken bij het WMC. Het doel van Toon als dirigent bij Wilhelmina is het creëren en vasthouden van een gezonde combinatie tussen het maken van muziek op een hoog niveau aan de ene kant en kameraadschap en gezelligheid aan de andere kant.

Statuten
Klik hier om de statuten van Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Kerkrade te downloaden.

Zoeken

Tweets van Wilhelmina

Contact

Secretariaat: Frank Schneider
Elisabethstraat 22
6462 BW Kerkrade
E-mail: info@wilhelminakerkrade.nl